Om företaget

Arctic Road AB bildades 1999 av Kjell Engrund och David Engrund, far och son. Företaget är i sin tur en förgrening av Engrunds Åkeri vilken på 1960 talet ombildades till åkeri och busstrafik efter Kjell övertagit verksamheten av sin far Axel Engrund.

Historik

Från början var vår inriktning att utföra drift och underhåll av vägar. Då vi har egna grus- och bergtäkter var det en självklarhet att kvalitetssäkra vår verksamhet enligt ISO 9001 och 14002. Vidare växte företaget och vi utförde även olika vägentreprenader samt beläggningsunderhåll. Vi investerade även i en krossanläggning vid ett av våra vägprojekt och såg att det fanns en stor efterfrågan på dessa tjänster och produkter. Verksamheten styrdes mer mot mobil krossning och vi investerade i ytterligare krossanläggningar
Bolaget är idag fortfarande ett familjeföretag med nära och personlig service med David Engrund som VD. Arctic Roads storlek gör att företaget har snabba beslutsvägar och är en flexibel och kunnig sammabetspartner

Nutid

Vår målsättning är att i alla avseenden överträffa kundens förväntningar.
Vi är verksamma främst inom malmfälten Kiruna/Svappavaara där vi främst har uppdrag för LKAB/LKAB Berg och Betong.
Vi i Arctic Road kan leverera ett brett utbud av produkter till olika vägprojekt och privata kunder från våra egna grustäkter inom Pajala och Kiruna kommun.

Vi utför även

  • Vägentreprenader
  • Markarbeten
  • Transporter
  • Försäljning av grus
  • Uthyrning av maskiner
Om företaget – Arctic Road AB