Skog/Skogsförvaltning

Välkommen till vår skogsverksamhet

Med vår skogsansvarige Arto Hiltunen med över 30 års erfarenhet inom det skogliga har vi säkerställt en bred kompetens inom skogsbranschen. Vi har även duktiga skogsmaskinsförare, som även de har många års av erfarenhet och kunskaper inom skogsbranschen.

Våra tjänster

  • Avverkningsplanering
  • Avverkningsuppdrag/gallringsuppdrag
  • Planering av skogsbilvägar
  • Markberedning, även med maskinell sådd
  • Skogsplantering/röjnings uppdrag
  • Vi upprättar gröna skogsbruksplaner
  • Värdering/taxering av fastigheter
  • Underlag för diverse ansökningar

Vi har idag förvaltningsuppdrag med helhetslösningar för markägare, både inom Norrbottens och Sörmlands Län. Vi förmedlar även virkesförsäljningar.

Vill du veta mer? Kontakta Arto här!

Ett ögonblick...
Arto Hiltunen
Akavägen 3, 980 62 Junosuando
+46-70-264 93 93
''Skogen bidrar till en hållbar framtid''
''Skogsprodukter skapar en fossilfri värld''
''Skogsbruksplan för effektiv skogsskötsel''
''Skogsvård för skogens bästa''
Exempel på nya produkter från skogen:

Drivmedel, kläder, batterier, träflaskor, kosmetika, plastfolie, förpackningar, hårt starkt och lätt material som kevlar (nanocellulosa).

Skog/Skogsförvaltning – Arctic Road AB