Täkter

Vi har 3 stycken Bergtäkter och 2 stycken Naturgrustäkter inom Pajala kommun med bra geografisk placering för att kunna leverera inom hela kommunen till konkurrenskraftiga priser

Från dessa täkter kan vi leverera

Natursand: 0-8 mm

Bergkross: 0-4, 4-8, 8-16, 16-32 mm

Slitlager: 0-18 mm med eller utan bindemedel

Bärlager: 0-35 mm för grusväg eller belagd väg

Förstärkningslager i olika fraktioner

Täkter – Arctic Road AB